Hiếu Văn Ngư
Điều khoản và điều kiện sử dụng

Vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web https://culturafish.com cũng như các kênh mạng xã hội khác: Facebook (https://www.facebook.com/culturafish), Youtube (https://bit.ly/38Dlmgz). Các kênh này do Cultura Fish (Hiếu Văn Ngư) sở hữu và điều hành, sau đây sẽ gọi là “chúng tôi”.

Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập sử dụng dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Trang web và bất kỳ tài sản nào thuộc về hoặc liên kết với chúng tôi, bao gồm bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại, logo và phần mềm, và tất cả thông tin và nội dung khác trên trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, video, âm nhạc, âm thanh và đường liên kết) luôn là tài sản của chúng tôi hoặc được sử dụng theo giấy phép và được bảo vệ theo các điều khoản của hiệp ước quốc tế và luật bản quyền trên toàn thế giới và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn có thể sử dụng nội dung miễn là bạn dẫn nguồn và chú thích nếu bạn có tác động đến nội dung. Bạn có thể biên tập nội dung theo mục đích sử dụng nhưng phải làm rõ Cultura Fish không chịu trách nhiệm cho việc chỉnh sửa nội dung này của bạn. 

Chỉ mục đích phi thương mại. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại.

Bạn không được áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc các biện pháp công nghệ hạn chế người khác làm bất cứ điều gì mà giấy phép cho phép.

Vui lòng đảm bảo rằng trước khi bạn thêm bất kỳ Nội dung Người dùng nào vào Cultura Fish, bạn đã xin được sự cho phép và giấy phép cần thiết từ bên thứ ba để cho phép bạn cấp các quyền được chỉ định cho chúng tôi. Nếu bạn không thể xin phép và các giấy phép đó, bạn không được sử dụng Nội dung Người dùng đó với Cultura Fish.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Cultura Fish bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, hoặc không cần lý do. Bạn có trách nhiệm tải xuống hoặc in tài liệu Cultura Fish mà bạn muốn lưu trữ. 

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản này khi chúng yêu cầu cập nhật để giải quyết các thay đổi trong luật hoặc khi chúng tôi giới thiệu các tính năng mới của Cultura Fish yêu cầu các điều khoản bổ sung để bao gồm các tính năng đó. Chúng tôi sẽ đăng trước khi thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản này. Nếu những thay đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn trong Cultura Fish và bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn không hài lòng với những thay đổi đó và / hoặc muốn kết thúc hợp đồng với chúng tôi do những thay đổi đó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Chính sách bảo mật

Cultura Fish coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và sẽ chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn một cách hợp pháp. sẽ KHÔNG bán, chia sẻ, cho thuê hoặc trao đổi thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của người đóng góp hoặc người dùng với bất kỳ ai khác, cũng như không gửi thư của nhà tài trợ thay mặt cho các tổ chức khác. Chính sách này nhằm cung cấp cho bạn sự hiểu biết về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với Cultura Fish tại [email protected]

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu các hành động của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và lưu trữ theo cách được nêu trong chính sách này. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên.

Thông tin của bạn được lưu trữ ở đâu

Cultura Fish sử dụng các nền tảng dựa trên đám mây để lưu trữ tất cả thông tin. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài nội bộ. Bằng cách gửi thông tin chi tiết, bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu của mình.

Việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ sự lây truyền nào đều có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

Quyền lợi của bạn

Chỉ cần thông báo cho chúng tôi nếu bạn yêu cầu chi tiết về thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn, nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, nhưng quyết định vào một ngày sau đó rằng bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi nữa hoặc nếu bạn muốn cập nhật cho chúng tôi rằng chi tiết liên hệ của bạn có đã thay đổi hoặc thay đổi tùy chọn của bạn, 

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách này theo thời gian, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thường xuyên. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã đồng ý các thay đổi này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung trên trang web của chúng tôi không phải là lời khuyên pháp lý hoặc cụ thể. Đảm bảo rằng bạn tìm kiếm lời khuyên chính thức trước khi hành động trong bất kỳ lĩnh vực nào được đề cập.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác mà bạn liên kết đến

Nếu bạn bao gồm các liên kết đến các trang web độc lập khác không do chúng tôi cung cấp, xin lưu ý rằng các trang web độc lập đó không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như chưa kiểm tra và phê duyệt nội dung của chúng. Bạn sẽ cần phải đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về việc có nên sử dụng bất kỳ trang web độc lập nào như vậy hay không.

Phiên bản 1.0
Lần sửa cuối: ngày 04 tháng 09 năm 2021.

icon-scroll-top