Theo lời mời của AYTF (Liên hoan sân khấu trẻ châu Á), Hiếu Văn Ngư đã lên đường đến với Kuala Lumpur để tham dự chương trình lưu trú gồm các workshops về văn hoá Malaysia và nghệ thuật biểu diễn.

Một số hình ảnh từ chương trình lưu trú của AYTF tại Kuala Lumpur (Malaysia)  

Theo lời mời của AYTF (Liên hoan sân khấu trẻ châu Á), team Cá (gồm Lục Phạm Quỳnh Nhi và Tạ Ngọc Uyên Phương) đã lên đường đến với Kuala Lumpur để tham dự chương trình lưu trú gồm các workshops về văn hoá Malaysia và nghệ thuật biểu diễn. Suốt hơn một tuần, chúng mình đã hát, nhảy, múa, lên ý tưởng, tập dợt rất tích cực (đúng nghĩa từ sáng đến khuya luôn đó) để có thể biểu diễn tổng kết vào ngày 23/06. Hiếu Văn Ngư đã lĩnh hội rất nhiều ý tưởng mới lạ, đồng thời nhận ra nhiều mối liên hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á nói chung. Chúng mình sẽ dần dần chuyển những gì học được từ AYTF residency thành các dự án, hoạt động sắp tới. Còn muốn biết chúng mình bày trò gì, bạn hãy nhiệt tình theo dõi tụi tui nghen!

—————

Chương trình lưu trú (AYTF residency) do Asian Youth Theatre Festival (Liên hoan sân khấu trẻ châu Á) và The Kuala Lumpur Performing Arts Centre (klpac) (Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kuala Lumpur) đồng tổ chức diễn ra từ ngày 18/06 – 23/06/2023 với chủ đề “Six woven hope” (Sáu dải hy vọng). Chương trình gồm chuỗi các workshops về nghệ thuật Malaysia, biểu diễn hình thể và một buổi biểu diễn tổng kết của các thành viên tham gia. 

—————

Để liên hệ với team Cá/ Contact us: