Bộ "Thập thủ liên hườn" - Đờn ca tài tử Nam Bộ
MÔ HÌNH NHÂN VẬT TRONG NGHỆ THUẬT HÁT BỘI VIỆT NAM do Cultura Fish và ICHCAP hợp tác thực hiện.
Nghệ sĩ Song Oanh ca với tiếng đờn kìm của nghệ sĩ Sáu Hưng
Tháng 01/2021, Hiếu Văn Ngư đạt giải trong “Sáng kiến TechCul” – sự kiện do UNESCO tổ chức.