Tháng 01/2021, Hiếu Văn Ngư đạt giải trong “Sáng kiến TechCul” – sự kiện do UNESCO tổ chức.

“Sáng kiến TechCul” (TechCul Initiative) do UNESCO tổ chức với hình thức ideathon,  hướng đến các tổ chức và cá nhân có giải pháp sử dụng công nghệ để bảo tồn văn hóa phi vật thể trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành. Nhân cơ hội này, Hiếu Văn Ngư, sau một thời gian ấp ủ, đã chính thức thành lập để tham gia TechCul vào cuối năm 2020. Hiếu Văn Ngư đem đến TechCul ý tưởng “Hát Bội 101” – đưa hát bội vào đời sống đương đại với sự hỗ trợ của công nghệ. Vượt qua 443 thí sinh đến từ 34 quốc gia khác nhau, Hiếu Văn Ngư đã đạt giải ICHCAP ichLinks Prize. 

Bạn có thể xem thông tin đạt giải của Hiếu Văn Ngư ở link này.

Trên nền tảng chiến lược đã vạch ra từ TechCul, Hiếu Văn Ngư đã “thừa thắng xông pha” lên kế hoạch tổ chức lớp demo Hát Bội 101, tiếp tục đi điền dã, soạn nội dung “kể tuồng”, và ấp ủ nhiều ý tưởng khác để không ngừng mang hai từ “Hát Bội” cũng như vẻ đẹp đáng quý của nó đến những người đã, đang và sẽ yêu mến. 

Trong thời gian chờ đợi các hoạt động tiếp theo của Hiếu Văn Ngư, bạn có thể xem video clip mà chúng mình đã dùng để thi vòng chung kết “Sáng kiến TechCul” ở đây nghen.

Biên soạn: Huyên và Nhi.