Workshop “Ta kể chuyện Di sản: Phiên bản Diễn xướng Nam Bộ” do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức.

English version is available for this post.

Ngày 28/03/2021, Thanh Thảo – “chị kế toán” của Hiếu Văn Ngư đã tham dự Workshop “Ta kể chuyện Di sản: Phiên bản Diễn xướng Nam Bộ” do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức. Đến với workshops, Hiếu Văn Ngư đã được đi học, được du khảo, kết nối với người trẻ cũng cổ vũ cho các chất liệu văn hóa Việt Nam.

Bạn nhìn coi chị nào đang cười toe toét, đeo kính và giơ bảng thì đó là “Chị kế toán” nhà Cá nha

Hy vọng với những gì thu nhặt được từ workshop, Hiếu Văn Ngư sẽ kể thêm nhiều câu chuyện thú vị về văn hóa cho các bạn, “mua vui cũng được một vài trống canh”. Bạn hãy chờ đón những bài viết sắp tới của Cá nghen!

Nguồn ảnh: British Council Vietnam (https://www.facebook.com/BritishCouncilVietnam/posts/3848986161853831

Thông tin về Workshop (Nguồn: British Council Vietnam)

Chương trình tập huấn “TA KỂ CHUYỆN DI SẢN | PHIÊN BẢN DIỄN XƯỚNG NAM BỘ” nhằm mục đích giới thiệu những ngôn ngữ kể chuyện đến với đối tương là cá nhân hoặc tổ chức đang làm việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những bộ môn nghệ thuật Diễn xướng Nam Bộ tại TP.HCM. Trong quá trình tập huấn, người tham dự sẽ cùng nhóm hướng dẫn tìm hiểu về các ngôn ngữ kể chuyện như viết, chụp ảnh, đồ hoạ và cách sử dụng chúng để xây dựng một câu chuyện hiệu quả, phản ánh một cách chân thực hiểu biết về di sản văn hóa của cộng đồng.

Workshop là một hoạt động của hợp phần Di sản văn hóa cộng đồng thuộc dự án Di sản Kết nối – Hội đồng Anh Việt Nam, nhằm hỗ trợ các cộng đồng ở các vùng miền khác nhau ở Việt Nam sử dụng di sản như một nguồn lực để thúc đẩy sinh kế tại địa phương và phát triển đồng đều.