CulturaFish
Dự án “Hát Bội 101” – Lời mời đến với nghệ thuật Hát Bội
Xong
20/01/2021
Với sự kết hợp giữa nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, công nghệ và mạng xã hội, Hiếu Văn Ngư hy vọng khán giả sẽ đến với hát bội nhiều hơn.