CulturaFish
DỰ ÁN “PHONG HOA CA VỊNH”
Trong tiến trình
20/05/2021
“Phong hoa ca vịnh” là dự án lưu trữ, truyền dạy và ứng dụng chất liệu ru, hò, lý hướng đến khán giả trẻ có mong muốn “ôn cố tri tân”.