31/07/2021
Lớp diễn “Đại bội” và màn “Gia quan tấn tước”.
31/07/2021
Từ thuở hỗn mang đến bốn cõi trời được thể hiện qua các tiết mục của nghi thức Đại bội.
31/07/2021
Đình làng không chỉ là nơi thờ cúng linh thiêng mà còn là không gian bảo tồn các loại hình biểu diễn truyền thống.